Styrelse

Bengt Hellström

Styrelsens ordförande
Senior Advisor Alternativa Investeringar

Maria Björklund

Styrelseledamot
Chef Alternativa Investeringar Tredje AP-fonden

Erik Selin

Styrelseledamot
VD Fastighets AB Balder

Eva Sigurgeirsdottir

Styrelseledamot
Ekonomichef Fastighets AB Balder