FINANSIELL INFORMATION

Här hittar du finansiell information så som årsredovisningar och kvartalsrapporter. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.

Läs vidare

Finansiell översikt

 2023
jan-dec
2022
jan-dec
2021
jan-dec
2020
jan-dec
2019
jan-dec
2018
jan-dec
2017
jan-dec
2016
jan-dec
Hyresintäkter, Tkr 537 173439 259400 553355 854314 256261 355226 954118 217
Förvaltningsresultat, Tkr 106 441195 680230 826187 918165 881142 938122 01869 401
Resultat efter skatt, Tkr -349 498705 330930 968431 355295 341328 811593 884124 466
Förvaltningsfastigheter, Tkr 12 322 36111 798 33811 351 1328 773 7487 222 5026 320 2294 215 2553 035 000
Ekonomisk uthyrningsgrad, % 9696969696979799
Soliditet, % 30,734,530,528,926,824,020,35,6
Belåningsgrad, % 40,838,744,041,539,744,045,552,7
Räntetäckningsgrad, ggr 1,43,36,03,64,04,84,74,6
Direktavkastning, % 4,23,93,73,94,04,14,14,4

Företagscertifikatprogram

Trenum AB (publ) har ett företagscertifikatprogram med ett rambelopp om 2 miljarder kronor. Se vår informationsbroschyr nedan för mer information.

Informationsbroschyr Trenum AB (publ) Företagscertifikatprogram

 2021
jan-dec
Hyresintäkter, Tkr400 553
Förvaltningsresultat, Tkr230 826
Resultat efter skatt, Tkr930 968
Förvaltningsfastigheter, Tkr11 351 132
Ekonomisk uthyrningsgrad, %96
Soliditet, %30,5
Belåningsgrad, %44,0
Räntetäckningsgrad, ggr6,0
Direktavkastning, %3,7
 2020
jan-dec
Hyresintäkter, Tkr355 854
Förvaltningsresultat, Tkr187 918
Resultat efter skatt, Tkr431 355
Förvaltningsfastigheter, Tkr8 773 748
Ekonomisk uthyrningsgrad, %96
Soliditet, %28,9
Belåningsgrad, %28,9
Räntetäckningsgrad, ggr3,6
Direktavkastning, %3,9
 2019
jan-dec
Hyresintäkter, Tkr314 256
Förvaltningsresultat, Tkr165 881
Resultat efter skatt, Tkr295 341
Förvaltningsfastigheter, Tkr7 222 502
Ekonomisk uthyrningsgrad, %96
Soliditet, %26,8
Belåningsgrad, %39,7
Räntetäckningsgrad, ggr4,0
Direktavkastning, %4,0
 2018
jan-dec
Hyresintäkter, Tkr261 355
Förvaltningsresultat, Tkr142 938
Resultat efter skatt, Tkr328 811
Förvaltningsfastigheter, Tkr6 320 229
Ekonomisk uthyrningsgrad, %97
Soliditet, %24,0
Belåningsgrad, %44,0
Räntetäckningsgrad, ggr4,8
Direktavkastning, %4,1
 2017
jan-dec
Hyresintäkter, Tkr226 954
Förvaltningsresultat, Tkr122 018
Resultat efter skatt, Tkr593 884
Förvaltningsfastigheter, Tkr4 215 255
Ekonomisk uthyrningsgrad, %97
Soliditet, %20,3
Belåningsgrad, %45,5
Räntetäckningsgrad, ggr4,7
Direktavkastning, %4,1
 2016
jan-dec
Hyresintäkter, Tkr118 217
Förvaltningsresultat, Tkr69 401
Resultat efter skatt, Tkr124 466
Förvaltningsfastigheter, Tkr3 035 000
Ekonomisk uthyrningsgrad, %99
Soliditet, %5,6
Belåningsgrad, %52,7
Räntetäckningsgrad, ggr4,6
Direktavkastning, %4,4

FINANSIELLA RAPPORTER

Årsredovisningar och kvartalsrapporter.