FINANSIELL INFORMATION

Här hittar du finansiell information så som årsredovisningar och kvartalsrapporter. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.

Läs vidare

Finansiell översikt

 2022
jan-dec
2021
jan-dec
2020
jan-dec
2019
jan-dec
2018
jan-dec
2017
jan-dec
2016
jan-dec
Hyresintäkter, Tkr439 259400 553355 854314 256261 355226 954118 217
Förvaltningsresultat, Tkr195 680230 826187 918165 881142 938122 01869 401
Resultat efter skatt, Tkr705 330930 968431 355295 341328 811593 884124 466
Förvaltningsfastigheter, Tkr11 798 33811 351 1328 773 7487 222 5026 320 2294 215 2553 035 000
Ekonomisk uthyrningsgrad, %96969696979799
Soliditet, %34,530,528,926,824,020,35,6
Belåningsgrad, %38,744,041,539,744,045,552,7
Räntetäckningsgrad, ggr3,36,03,64,04,84,74,6
Direktavkastning, %3,93,73,94,04,14,14,4
 2021
jan-dec
Hyresintäkter, Tkr400 553
Förvaltningsresultat, Tkr230 826
Resultat efter skatt, Tkr930 968
Förvaltningsfastigheter, Tkr11 351 132
Ekonomisk uthyrningsgrad, %96
Soliditet, %30,5
Belåningsgrad, %44,0
Räntetäckningsgrad, ggr6,0
Direktavkastning, %3,7
 2020
jan-dec
Hyresintäkter, Tkr355 854
Förvaltningsresultat, Tkr187 918
Resultat efter skatt, Tkr431 355
Förvaltningsfastigheter, Tkr8 773 748
Ekonomisk uthyrningsgrad, %96
Soliditet, %28,9
Belåningsgrad, %28,9
Räntetäckningsgrad, ggr3,6
Direktavkastning, %3,9
 2019
jan-dec
Hyresintäkter, Tkr314 256
Förvaltningsresultat, Tkr165 881
Resultat efter skatt, Tkr295 341
Förvaltningsfastigheter, Tkr7 222 502
Ekonomisk uthyrningsgrad, %96
Soliditet, %26,8
Belåningsgrad, %39,7
Räntetäckningsgrad, ggr4,0
Direktavkastning, %4,0
 2018
jan-dec
Hyresintäkter, Tkr261 355
Förvaltningsresultat, Tkr142 938
Resultat efter skatt, Tkr328 811
Förvaltningsfastigheter, Tkr6 320 229
Ekonomisk uthyrningsgrad, %97
Soliditet, %24,0
Belåningsgrad, %44,0
Räntetäckningsgrad, ggr4,8
Direktavkastning, %4,1
 2017
jan-dec
Hyresintäkter, Tkr226 954
Förvaltningsresultat, Tkr122 018
Resultat efter skatt, Tkr593 884
Förvaltningsfastigheter, Tkr4 215 255
Ekonomisk uthyrningsgrad, %97
Soliditet, %20,3
Belåningsgrad, %45,5
Räntetäckningsgrad, ggr4,7
Direktavkastning, %4,1
 2016
jan-dec
Hyresintäkter, Tkr118 217
Förvaltningsresultat, Tkr69 401
Resultat efter skatt, Tkr124 466
Förvaltningsfastigheter, Tkr3 035 000
Ekonomisk uthyrningsgrad, %99
Soliditet, %5,6
Belåningsgrad, %52,7
Räntetäckningsgrad, ggr4,6
Direktavkastning, %4,4

Företagscertifikatprogram

Trenum AB (publ) har ett företagscertifikatprogram med ett rambelopp om 2 miljarder kronor. Se vår informationsbroschyr nedan för mer information.

Informationsbroschyr Trenum AB (publ) Företagscertifikatprogram