Hållbarhet

Hållbar utveckling

Trenum är en långsiktig fastighetsägare och tar ansvar för en hållbar utveckling av de områden där vi bygger och äger fastigheter.

Vi strävar efter att minska fastigheternas miljöpåverkan, bland annat genom att kontinuerligt minska energianvändningen. All el som köps in till fastigheterna är grön el från förnybara källor. När vi bygger nytt har vi som mål att fastigheterna ska certifieras minst enligt Miljöbyggnad Silver, Svanen eller motsvarande.

Tillsammans med kommuner och andra aktörer arbetar vi också aktivt för att utveckla mobilitetslösningar som minskar utsläpp och erbjuder exempelvis elbilspooler och cykelpooler samt laddstolpar vid parkeringar i flera områden.

Vi engagerar oss också såväl lokalt som regionalt i olika samhällsrelaterade frågor för att människor ska trivas i och runt sina boenden, vilket bidrar till att vi tillsammans utvecklar långsiktigt hållbara områden.